Επισήμανση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ARVAL

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την Arval και τον Όμιλο BNP Paribas[1], ο οποίος για το λόγο αυτό έχει υιοθετήσει ισχυρές αρχές στον Χάρτη του για την  Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf.

Η παρούσα Επισήμανση Προστασίας Δεδομένων της Arval σας παρέχει (όπως περαιτέρω ορίζεται στην ενότητα 2) διαφανή και λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την «ARVAL HELLAS ΕΝΟΙΚΙΑΣEIΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα την Κηφισιά Αττικής, Λ. Κύμης αριθμός 9 και Σενέκα αριθμός 10, ΤΚ 14564 και αρ. ΓΕΜΗ: 2815801000 ( εφεξής καλουμένη «εμείς»).

Εμείς, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, είμαστε υπεύθυνοι για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας. Σκοπός της παρούσας Επισήμανσης Προστασίας Δεδομένων της Arval είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε, τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε αυτά τα δεδομένα, για το χρονικό διάστημα που τα κρατάμε, ποια τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν όπου κρίνεται απαραίτητο, αφού υποβάλλετε αίτηση για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.

Στην παρούσα Επισήμανση Προστασίας Δεδομένων της Arval, οι παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη έννοια:

 • Όχημα (/Οχήματα): αναφέρεται σε όλους τους τύπους οχημάτων που εκμισθώνονται από την Arval (λ.χ. αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ποδήλατα και σκούτερ, ηλεκτρικά ή μη)
 • Μηχανοκίνητο (/α) Όχημα (/Οχήματα): αναφέρεται συγκεκριμένα στα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες, θερμικά και/ή ηλεκτρικά, με εξαίρεση τα ποδήλατα και τα σκούτερ.

 1. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ;

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλαδή πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ή επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας, στον βαθμό που είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της παροχής των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, όπως προϊόντα και υπηρεσίες κινητικότητας (εκμίσθωση Οχήματος σε εταιρία, διαχείριση στόλου, εκμίσθωση Οχήματος σε ιδιώτη) και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου εξατομικευμένων προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων κινητικότητας. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δικαιώματά σας, αλλά και σε περίπτωση ανάγκης ή ασυνήθιστης κατάστασης: βοήθεια, ατύχημα, απρόβλεπτο συμβάν που σχετίζεται με το Όχημα (ανωμαλία, διαθεσιμότητα υπηρεσίας, ανάκληση Οχήματος από τον OEM για λόγους ασφαλείας, ζήτημα ασφάλειας κ.λπ.).

Ανάλογα, μεταξύ άλλων, με την κατηγορία υποκειμένου δεδομένων στην οποία ανήκετε και τον τύπο των προϊόντων, υπηρεσιών ή λύσεων κινητικότητας που παρέχουμε σε εσάς ή την εταιρεία σας, άμεσα ή έμμεσα, ενδέχεται να συλλέξουμε διάφορα είδη προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

 • στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταυτότητα (λ.χ. δελτίο ταυτότητας, πληροφορίες διαβατηρίου, άδεια οδήγησης κ.τ.λ.), ιθαγένεια, τόπος και ημερομηνία γέννησης, φύλο, φωτογραφία, διεύθυνση IP
 • πληροφορίες επικοινωνίας (π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου)·
 • οικονομικές, χρηματοοικονομικές και φορολογικές πληροφορίες (π.χ. ΑΦΜ, εισόδημα και άλλα έσοδα, αξία των περιουσιακών σας στοιχείων) · 
 • πληροφορίες σχετικά με την  επαγγελματική απασχόληση (π.χ.  εργασία, όνομα εργοδότη, τόπος εργασίας) ·
 • τραπεζικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες (π.χ. στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού,  πιστωτικό ιστορικό, περιστατικό πληρωμής) ·
 • στοιχεία συναλλαγών (που περιλαμβάνουν πλήρη ονόματα δικαιούχων, διεύθυνση και στοιχεία συμπεριλαμβανομένων επικοινωνιών σχετικά με τραπεζικές μεταφορές της υποκείμενης συναλλαγής) ·
 • στοιχεία σχετικά με τη σύμβαση μίσθωσης οχήματος και το σχετικό όχημα (π.χ. αριθμός αναγνώρισης πελάτη, αριθμός σύμβασης, αριθμός αναγνώρισης οχήματος, πινακίδα κυκλοφορίας μηχανοκίνητου οχήματος)·
 • στοιχεία σχετικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τις σχετικές απαιτήσεις (π.χ. ιστορικό ασφαλιστικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των επισκευών και των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί, της αξιολόγησης υπαιτιότητας,  εκθέσεων εμπειρογνωμόνων και εκτιμητών, ταυτοποίησης των θυμάτων και τραυματισμών) ·
 •  δεδομένα σχετικά με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις σας αναφορικά με την εκ μέρους σας χρήση των προϊόντων μας, υπηρεσιών και λύσεων κινητικότητας·
 •  δεδομένα που σχετίζονται με τον διαχωρισμό επαγγελματικής και ιδιωτικής χρήσης·

 

 • δεδομένα από τις επαφές σας με εμάς: (π.χ.  τους ιστοτόπους μας, τις εφαρμογές μας, τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (δεδομένα σύνδεσης και παρακολούθησης, όπως cookies, σύνδεση με ηλεκτρονικές υπηρεσίες, διεύθυνση IP), τη συνάντηση, κλήση, συνομιλία, email, συνέντευξη, τηλεφωνική συνομιλία)·
 • δεδομένα βιντεοπαρακολούθησης (συμπεριλαμβανομένου κλειστού συστήματος τηλεόρασης) και γεωεντοπισμού (π.χ. να προσδιορίσουμε την τοποθεσία του κοντινότερου σε εσάς υποκαταστήματος ή των συνεργαζόμενων συνεργείων ή που καθιστούν δυνατή την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών όπως το Car Sharing) ·
 • πληροφορίες για τη συσκευή σας (διεύθυνση ΙΡ, τεχνικές προδιαγραφές και μοναδικά αναγνωριστικά δεδομένα) ·  
 • διαπιστευτήρια σύνδεσης που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση με τον ιστότοπο και τις εφαρμογές της Arval ή της BNP Paribas.

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα που σχετίζονται με πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις ως μέρος της υπηρεσίας «Διαχείρισης Προστίμων», στον βαθμό που υφίσταται νομική εξουσιοδότηση.

Δεν επεξεργαζόμαστε ποτέ οποιαδήποτε άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας, τις πολιτικές απόψεις σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά δεδομένα σας ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική σας ζωή ή τον  γενετήσιο προσανατολισμό σας.

 1. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Συλλέγουμε δεδομένα απευθείας από εσάς ως πελάτη, δυνητικό πελάτη, εργαζόμενο πελατών ή δυνητικών πελατών (όταν επικοινωνείτε μαζί μας, όταν επισκέπτεστε εμάς, τον ιστότοπο ή τις εφαρμογές μας, όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όταν συμμετέχετε σε έρευνα ή σε κάποια εκδήλωση με εμάς) αλλά και αναφορικά με άλλα πρόσωπα εμμέσως. Έτσι, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με πρόσωπα ενώ δεν έχουν άμεση σχέση με εμάς αλλά σχετίζονται με εσάς, τον πελάτη ή τον δυνητικό πελάτη, όπως για παράδειγμα:

 • Μέλη της οικογενείας των οδηγών των Οχημάτων·
 • Εγγυητές υπέρ σας·
 • Δικαιούχους των συναλλαγών πληρωμών σας·
 • Δικαιούχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων και καταπιστευμάτων·
 • Πραγματικούς δικαιούχους·
 • Μετόχους της εταιρίας σας·
 • Εκπροσώπους του νομικού προσώπου·
 • Προσωπικό παρόχου υπηρεσιών και εμπορικών συνεργατών·

Όταν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων, όπως των ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων, παρακαλούμε να μην ξεχνάτε να τους ενημερώνετε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα και να τους παραπέμπετε στην παρούσα Επισήμανση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  

Προκειμένου να επαληθεύσουμε ή να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων μας, ενδέχεται, επίσης, να αποκτήσουμε προσωπικά δεδομένα από:

 • άλλες οντότητες  της BNP Paribas·
 • πελάτες μας (εταιρικούς ή ιδιώτες) ·
 • εμπορικούς συνεργάτες μας (συμπεριλαμβανομένου του ΟΕΜ) ·
 • παρόχους υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών και φορείς συγκέντρωσης οικονομικών πληροφοριών (παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού) ·
 • τρίτους, όπως υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης ή μεσίτες δεδομένων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της νόμιμης συλλογής των σχετικών πληροφοριών·
 • δημοσιεύσεις/βάσεις δεδομένων που διατίθενται από επίσημες αρχές ή τρίτους (π.χ. την Γαλλική ή Ελληνική Επίσημη Εφημερίδα (ΦΕΚ), βάσεις δεδομένων που τις διαχειρίζονται αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας) ·  
 • ιστοτόπους/σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης νομικών προσώπων ή επαγγελματιών πελατών που περιέχουν πληροφορίες που εσείς δημοσιοποιείτε (π.χ. ο δικός σας ιστότοπος ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής σας) ·
 • πληροφορίες δημόσιες όπως πληροφορίες από τον τύπο·
 1. ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

         3.1. Αν είστε εργαζόμενοι ή εκπρόσωποι εταιρικών πελατών και δυνητικών πελατών (κατά περίπτωση)

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, μεταξύ άλλων, για τους ακόλουθους σκοπούς (με την επιφύλαξη άλλων χρήσεων, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3.3 παρακάτω):

Για την ικανοποίηση του εννόμου συμφέροντός μας

 • Για τη διαχείριση Οχημάτων και συναφείς υπηρεσίες: ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για να σας παρέχουμε υπηρεσίες σχετικές με την προετοιμασία, παράδοση ή χρήση και τη διαχείριση Οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων:
  • για τη διαμόρφωση και τον ορισμό τιμής του Οχήματός σας·
  • για την παράδοση του Οχήματός σας στον τόπο επιλογής σας, ενδεχομένως με εξοπλισμό σχετικά με συσκευές φόρτισης ηλεκτρικών Οχημάτων σε συνεργασία με επιλεγμένους παρόχους·
  • για ενέργειες ανάκλησης του OEM σε περίπτωση ελαττώματος·
  • για επισκευές, συντήρηση και ελαστικά·
  • για διαχείριση ατυχημάτων και ασφαλιστικούς σκοπούς·
  • για οδική βοήθεια·
 • Για κάρτες καυσαερίων, κάρτες κινητικότητας και διόδια. Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για να σας παρέχουμε κάρτα καυσαερίων (για την πληρωμή των καυσίμων σας), κάρτες κινητικότητας (για να σας παρέχουμε πολλαπλές λύσεις κινητικότητας),
 • Για εκπαίδευση οδηγών. Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την επίδραση της εκ μέρους σας οδήγησης στο περιβάλλον ή αν θέλετε να βελτιώσετε την ασφάλειά σας στον δρόμο,
 • Για τη διαχείριση προστίμων κυκλοφορίας και στάθμευσης και παραβάσεων σχετικά με τη χρήση των Οχημάτων ως μέρος της υπηρεσίας «Διαχείρισης Προστίμων» στον βαθμό που υφίσταται νομική εξουσιοδότηση,
 • Για τη διαχείριση του λογαριασμού πελάτη μας. Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για να διαχειριστούμε τους λογαριασμούς των πελατών μας, για να διαχειριστούμε τη συμβατική σχέση με τους εταιρικούς πελάτες μας για τους οποίους εργάζεστε ή για να σας κρατούμε ενημερωμένους για την ανάπτυξη των υπηρεσιών μας,
 • Για αναφορά πελατών. Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε υπηρεσίες διαχείρισης στόλου σχετικά με τη χρήση των Οχημάτων (διανυθέντα χιλιόμετρα, κατανάλωση καυσίμων ή κατανάλωση εναλλακτικής ενέργειας,...),
 • Για να σας παρέχουμε πρόσβαση στην ψηφιακή μας πλατφόρμα. Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τις ψηφιακές μας πλατφόρμες για διάφορους σκοπούς (για να διαχειριστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ή δεδομένα σχετικά με Οχήματα ή για πρόσβαση σε πληροφορίες ταξιδίου για παράδειγμα),
 • Για τη διαχείριση επίλυσης διαφορών και για να σας βοηθήσουμε και να απαντήσουμε στα αιτήματα και τα παράπονά σας,
 • Για την παροχή πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία της Arval. Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν μας επισκέπτεστε στις εγκαταστάσεις μας προκειμένου να διατηρήσουμε τον κατάλληλο έλεγχο πρόσβασης και ασφάλειας,
 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας. Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν θέλετε να επικοινωνήσετε με εμάς, όταν μας ζητάτε πληροφορίες για την εταιρεία μας ή τις υπηρεσίες μας ή όταν πρέπει να ανανεωθεί η σύμβαση,
 • Για τη διαχείριση χρεώσεων, τιμολόγησης και είσπραξης οφειλών.

3.2 Αν είστε ιδιώτες δυνητικοί πελάτες ή πελάτες μίσθωσης

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, μεταξύ άλλων, για τους ακόλουθους σκοπούς (με την επιφύλαξη άλλων χρήσεων, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3.3 παρακάτω):

Για την εκτέλεση σύμβασης ή τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματός σας πριν τη σύναψη σύμβασης με εσάς

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συνάψουμε και να εκτελέσουμε τις συμβάσεις μας, καθώς και για να διαχειριστούμε τη σχέση μας με εσάς, συμπεριλαμβανομένων:

 • Για να καθορίσουμε τον κίνδυνο της πιστωτικής σας ικανότητας και της ικανότητάς σας προς αποζημίωση,
 • Για να αξιολογήσουμε (π.χ. με βάση τον κίνδυνο της πιστωτικής σας ικανότητας) αν μπορούμε να σας προσφέρουμε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία και υπό ποιες προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της τιμής),
 • Για να σας βοηθήσουμε ιδίως απαντώντας σε αιτήματά σας,
 • Για να σας παρέχουμε προϊόντα, υπηρεσίες, ειδική εγκατάσταση (όπως σταθμό φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος) ή λύσεις κινητικότητας,
 • Για τη διαχείριση εκκρεμών χρεών.
 • Για τη σύναψη σύμβασης με εσάς. Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να σας εγγράψουμε ως νέο πελάτη, να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας και να την εκτελέσουμε,
 • Για τη διαχείριση χρεώσεων, τιμολόγησης και είσπραξης οφειλών ,
 • Για τη διεξαγωγή ερευνών: Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν σας στέλνουμε κάποια έρευνα προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας με την οποία ζητάμε τη γνώμη σας και μετράμε την ικανοποίησή σας,
 • Για τη διαχείριση Οχημάτων και συναφείς υπηρεσίες: Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για να σας παρέχουμε υπηρεσίες σχετικές με την προετοιμασία, παράδοση ή χρήση και τη διαχείριση Οχημάτων:
  • για τη διαμόρφωση και τον ορισμό τιμής του Οχήματός σας,
  • για την παράδοση του Οχήματός σας στον τόπο επιλογής σας, ενδεχομένως με εξοπλισμό σχετικά με συσκευές φόρτισης ηλεκτρικών Οχημάτων σε συνεργασία με επιλεγμένους παρόχους,
  • για ενέργειες ανάκλησης του OEM σε περίπτωση ελαττώματος,
  • Για επισκευές, συντήρηση και ελαστικά,
  • Για διαχείριση ατυχήματος,
  • Για οδική βοήθεια,
  • Για δευτερεύουσες υπηρεσίες επιπλέον τον επιλογών σας,

 • Για κάρτες καυσαερίων, κάρτες κινητικότητας και διόδια. Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για να σας παρέχουμε κάρτα καυσαερίων (για την πληρωμή των καυσίμων σας), κάρτες κινητικότητας (για να επαναφορτίζετε το ηλεκτρικό σας Όχημα),
 • Για εκπαίδευση οδηγών. Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την επίδραση της εκ μέρους σας οδήγησης στο περιβάλλον ή αν θέλετε να βελτιώσετε την ασφάλειά σας στον δρόμο,
 • Για τη διαχείριση προστίμων κυκλοφορίας και στάθμευσης και παραβάσεων σχετικά με τη χρήση των Οχημάτων ως μέρος της υπηρεσίας «Διαχείρισης Προστίμων» στον βαθμό που υφίσταται νομική εξουσιοδότηση
 • Για να σας παρέχουμε πρόσβαση στις ψηφιακές μας πλατφόρμες. Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τις ψηφιακές μας πλατφόρμες για διάφορους σκοπούς (για να διαχειριστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ή δεδομένα σχετικά με Οχήματα ή για πρόσβαση σε πληροφορίες ταξιδίου για παράδειγμα),
 • Για τη διαχείριση επίλυσης διαφορών και για να σας βοηθήσουμε και να απαντήσουμε στα αιτήματα και τα παράπονά σας,
 • Για την παροχή πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία της Arval. Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν μας επισκέπτεστε στις εγκαταστάσεις μας προκειμένου να διατηρήσουμε τον κατάλληλο έλεγχο πρόσβασης και ασφάλειας,
 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας. Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν θέλετε να επικοινωνήσετε με εμάς, όταν μας ζητάτε πληροφορίες για την εταιρεία μας ή τις υπηρεσίες μας ή όταν πρέπει να ανανεωθεί η σύμβαση,
 • Για να αξιολογήσουμε (π.χ. με βάση τον κίνδυνο της πιστωτικής σας ικανότητας) αν μπορούμε να σας προσφέρουμε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία και υπό ποιες προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της τιμής).

3.3 Αν είστε είτε (i) εργαζόμενοι πελατών ή δυνητικών πελατών ή νόμιμοι εκπρόσωποι ή (ii) ιδιώτες δυνητικοί πελάτες ή πελάτες μίσθωσης

α. Για να συμμορφωθούμε με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις τις δικές μας  ή του Ομίλου της BNP Paribas

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τους κανονισμούς, ιδίως τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς:

 • Για την παρακολούθηση και αναφορά κινδύνων (οικονομικών, πιστωτικών, νομικών, κινδύνων συμμόρφωσης ή κινδύνων για τη φήμη, κινδύνων αθέτησης κ.λπ.) που θα μπορούσαμε να υποστούμε εμείς και/ή ο Όμιλος BNP Paribas,
 • Για την καταγραφή, όταν καθίσταται αναγκαίο, τηλεφωνικών κλήσεων, συνομιλιών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.,
 • Για την πρόληψη και εντοπισμό νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς που αφορούν κυρώσεις και αποκλεισμούς μέσω της διαδικασίας «Γνώρισε τον πελάτη σου»(“Know Your Customer”/”KYC”, για την ταυτοποίησή σας, την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, τον έλεγχο των στοιχείων σας (των δικών σας ή της εταιρείας σας κατά περίπτωση) στον κατάλογο κυρώσεων και τον καθορισμό του προφίλ σας),
 • Για τον εντοπισμό και διαχείριση ύποπτων εντολών και συναλλαγών,
 • Για τη συνεισφορά στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και την εκτέλεση φορολογικού ελέγχου και υποχρεώσεων γνωστοποίησης,
 • Για την καταγραφή συναλλαγών για λογιστικούς σκοπούς,
 • Για την ανταλλαγή πληροφοριών για σκοπούς φορολογικού δικαίου,
 • Για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αναφορά κινδύνων σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη,
 • Για τον εντοπισμό και την πρόληψη δωροδοκίας,
 • Για την αναφορά διαφορετικών εργασιών, συναλλαγών ή εντολών ή την απάντηση σε επίσημο αίτημα από νομίμως εξουσιοδοτημένες τοπικές ή αλλοδαπές οικονομικές, φορολογικές, διοικητικές, ποινικές ή δικαστικές αρχές, διαιτητές ή διαμεσολαβητές, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, κρατικές υπηρεσίες ή δημόσιους φορείς.

β. Για την ικανοποίηση του εννόμου συμφέροντός μας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων συναλλαγών σας, για:

 • Σκοπούς διαχείρισης κινδύνου:
  • απόδειξη συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών στοιχείων,
  • διαχείριση, πρόληψη και εντοπισμό απάτης,
  • παρακολούθηση συναλλαγών για την εξακρίβωση όσων παρεκκλίνουν από τη συνήθη διαδικασία.
  • είσπραξη χρεών,
  • διεκδίκηση νομικών απαιτήσεων και υπεράσπιση σε περίπτωση νομικών διαφορών,
  • ανάπτυξη εξατομικευμένων στατιστικών μοντέλων προκειμένου να συνδράμουμε στον καθορισμό της πιστοληπτικής σας ικανότητας,
  • διαβούλευση και ανταλλαγή δεδομένων με υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας για τον καθορισμό πιστωτικών κινδύνων.
 • Εξατομίκευση της προσφοράς μας σε εσάς και εκείνης άλλων οντοτήτων της BNP Paribas προκειμένου:
  • να βελτιώσουμε την ποιότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών μας ή των λύσεων κινητικότητας,
  • να διαφημίσουμε προϊόντα, υπηρεσίες ή λύσεις κινητικότητας που ταιριάζουν στην δική σας περίπτωση και το δικό σας προφίλ,
  • να συμπεράνουμε τις προτιμήσεις σας και τις ανάγκες να σας προτείνουμε μια εξατομικευμένη εμπορική προσφορά,
  • να σας προωθήσουμε προτάσεις για τη συνεισφορά στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ή άλλων ρύπων, καθώς και ευκαιρίες μείωσης εξόδων,

Η εξατομίκευση αυτή επιτυγχάνεται:

  • με τον διαχωρισμό των δυνητικών πελατών και των πελατών μας,
  • με την ανάλυση των συνηθειών και των προτιμήσεών σας στα διάφορα κανάλια επικοινωνίας μας (επισκέψεις στα υποκαταστήματά μας, email ή μηνύματα, επισκέψεις στον ιστότοπό μας κ.λπ.),
  • με την κοινοποίηση των δεδομένων σας σε άλλη οντότητα της BNP Paribas, ιδίως αν είστε – ή πρόκειται να γίνετε – πελάτης της εν λόγω άλλης οντότητας ειδικότερα για την επιτάχυνση του “onboarding” ,
  • με την αντιστοίχιση των προϊόντων ή των υπηρεσιών που ήδη έχετε ή χρησιμοποιείτε με άλλα δεδομένα που τηρούμε για εσάς,
  • με τη λήψη υπόψη κοινών χαρακτηριστικών ή συμπεριφορών μεταξύ τρέχοντων πελατών και την αναζήτηση άλλων προσώπων που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά για σκοπούς στόχευσης.
 • Η Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) και οι αναλύσεις συνίστανται στην καθιέρωση εξατομικευμένων στατιστικών/προγνωστικών μοντέλων για:
  • τη βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών μας (π.χ. με τη δημιουργία διαλογικού ρομπότ (chatbot) συχνών ερωτήσεων),
  • την προσφορά προϊόντων, υπηρεσιών ή λύσεων κινητικότητας που θα ικανοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες σας ή θα προστατεύουν το συμφέρον σας ως πελάτη και/ή χρήστη,
  • την προσαρμογή  προϊόντων, υπηρεσιών και διανομής λύσεων κινητικότητας, περιεχόμενο και τιμολόγηση σύμφωνα με το προφίλ σας και σε σχέση με το συμφέρον σας ως πελάτη και/ή χρήστη,
  • τη δημιουργία νέων προσφορών,
  • την πρόληψη πιθανών αδυναμιών ασφάλειας, τη βελτίωση του ελέγχου της ταυτότητας του πελάτη και της διαχείρισης των δικαιωμάτων πρόσβασης,
  • την ενίσχυση της διαχείρισης ασφάλειας,
  • την ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης,
  • την ενίσχυση της διαχείρισης, πρόληψης και του εντοπισμού απάτης,
  • την ενίσχυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Λόγους ασφαλείας και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων:
  • διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης υποδομών (π.χ. κοινές πλατφόρμες), συνέχειας και ασφάλειας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (π.χ. επιβεβαίωση χρήστη του διαδικτύου),
  • αποτροπή βλάβης προσώπου και ζημιών σε πρόσωπα και προϊόντα (για παράδειγμα, προστασία βίντεο).
 • Γενικότερα:
  • Την ενημέρωση σας για τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες μας και τις λύσεις κινητικότητας,
  • Την εκτέλεση οικονομικών εργασιών, όπως πωλήσεις χαρτοφυλακίου οφειλών, τιτλοποιήσεις, χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση του Ομίλου BNP Paribas,
  • Την διοργάνωση διαγωνισμών και παιγνίων, διαγωνισμών τιμών, λοταριών και κάθε άλλης προωθητικής ενέργειας,
  • Την διεξαγωγή ερευνών αναφορικά με την ικανοποίηση και τη γνώμη πελατών και οδηγών, 
  • Την βελτίωση της αποδοτικότητας διαδικασίας (εκπαίδευση του προσωπικού μας με την καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων στα τηλεφωνικά μας κέντρα και βελτίωση του προγράμματος κλήσεων),
  • Την εφαρμογή διαδικασίας αυτοματοποίησης των διαδικασιών μας, όπως δοκιμή εφαρμογών, αυτόματη διαχείριση αρχειοθέτησης παραπόνων κ.λπ.

Σε κάθε περίπτωση, το έννομο συμφέρον μας παραμένει αναλογικό και επιβεβαιώνουμε με τεστ στάθμισης δικαιωμάτων (balancing test) ότι τηρούνται τα συμφέροντα ή θεμελιώδη δικαιώματά σας, Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα τεστ στάθμισης δικαιωμάτων (balancing test), παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται στο κεφάλαιο 9 «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» κατωτέρω.

               

γ. Για τον σεβασμό της επιλογής σας σε περίπτωση που ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για μία συγκεκριμένη επεξεργασία

Για συγκεκριμένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα σας δώσουμε μια συγκεκριμένη πληροφορία και θα σας καλέσουμε να συναινέσετε στην εν λόγω επεξεργασία. Σημειώστε ότι έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

 1. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

α. Κοινοποίηση πληροφοριών εντός του Ομίλου BNP Paribas

Αποτελούμε μέρος του Ομίλου της BNP Paribas, ο οποίος συνιστά ενοποιημένο τραπεζικό ασφαλιστικό όμιλο, δηλαδή, όμιλο εταιρειών που εργάζονται στενά από κοινού σε όλο τον κόσμο για τη δημιουργία και διανομή διαφόρων υπηρεσιών και προϊόντων, τραπεζικών, οικονομικών και μίσθωσης, λύσεων κινητικότητας, ασφαλιστικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα εντός του Ομίλου BNP Paribas για εμπορικούς λόγους και λόγους αποδοτικότητας, όπως:

 • δυνάμει των νομικών και κανονιστικών μας υποχρεώσεων
  • κοινοποίηση δεδομένων που συλλέγονται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για κυρώσεις, αποκλεισμούς και για τη διαδικασία «Γνώρισε τον πελάτη σου»,
  • διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών και λειτουργικών κινδύνων (διαβάθμιση κινδύνων / βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας/ κ.λπ.),
 • δυνάμει του εννόμου συμφέροντός μας:
  • πρόληψη, εντοπισμός και καταπολέμηση της απάτης,
  • δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, ιδίως για σκοπούς συμμόρφωσης, κινδύνων και επικοινωνίας και μάρκετινγκ,
  • καθολική και συνεχής επισκόπηση των πελατών μας,
  • προσφορά όλου του εύρους των προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από αυτά,
  • εξατομίκευση περιεχομένων προϊόντων, υπηρεσιών και/ή λύσεων κινητικότητας και τιμολόγηση για τον πελάτη.

β. Αποκάλυψη πληροφοριών εκτός του Ομίλου  BNP Paribas

Για την εκπλήρωση ορισμένων σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα γνωστοποίηση, ενδέχεται να κοινοποιούμε κατά καιρούς τα προσωπικά σας δεδομένα σε:

 • παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες πληροφορικής, υλικοτεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες εκτύπωσης, τηλεπικοινωνίες, είσπραξη οφειλών, γνωμοδοτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και διανομής και μάρκετινγκ),
 • τραπεζικούς και εμπορικούς συνεργάτες, ανεξάρτητους πράκτορες, διαμεσολαβητές ή μεσίτες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αντισυμβαλλομένους, αρχεία καταγραφής συναλλαγών, με τους οποίους τηρούμε σχέσεις, αν η εν λόγω διαβίβαση είναι απαραίτητη προκειμένου να μας επιτραπεί να σας παρέχουμε υπηρεσίες και προϊόντα ή να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις ή συναλλαγές (π.χ. τράπεζες, ανταποκρίτριες τράπεζες, θεματοφύλακες, θεματοφύλακες, εκδότες χρεογράφων, φορείς πληρωμών, πλατφόρμες συναλλάγματος, ασφαλιστικές εταιρείες, διαχειριστές συστημάτων πληρωμών, εκδότες ή διαμεσολαβητές καρτών πληρωμής),
 • οργανισμούς πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας,
 • τοπικές ή αλλοδαπές οικονομικές, φορολογικές, διοικητικές, ποινικές ή δικαστικές αρχές, διαιτητές ή διαμεσολαβητές, φορείς επιβολής του νόμου, κρατικές υπηρεσίες ή δημόσιους φορείς, στους οποίους εμείς ή άλλο μέλος του Ομίλου BNP Paribas απαιτείται να αποκαλύψουμε στα πλαίσια:
  • αιτήματός τους,
  • υπεράσπισης ή απάντησης σε υπόθεση, πράξη ή διαδικασία,
  • συμμόρφωσης με κανονισμό ή οδηγία από αρχή που έχει ισχύ σε εμάς ή άλλο μέλος του Ομίλου BNP,
 • πάροχο (παρόχους) υπηρεσιών πληρωμής (πληροφορίες ως προς τον λογαριασμό πληρωμών (τους λογαριασμούς πληρωμών) σας), δυνάμει εξουσιοδότησης που έχετε χορηγήσει στο εν λόγω τρίτο μέρος,
 • συγκεκριμένους νομοθετικά κατοχυρωμένους επαγγελματίες, όπως δικηγόρους, συμβολαιογράφους, υπηρεσίες αξιολόγησης ή ελεγκτές όταν απαιτείται δυνάμει συγκεκριμένων περιστάσεων (δικαστική διαφορά, έλεγχος κ.λπ.), καθώς και σε πραγματικούς ή προτεινόμενους αγοραστές των εταιρειών ή επιχειρήσεων του Ομίλου BNP Paribas ή στους ασφαλιστές μας,
 • τον εργοδότη σας εφόσον είστε εργαζόμενοι ή εκπρόσωποι εταιρικών πελατών και δυνητικών πελατών.

γ. Κοινοποίηση συγκεντρωτικών ή ανωνυμοποιημένων πληροφοριών

 Κοινοποιούμε συγκεντρωτικές ή ανωνυμοποιημένες πληροφορίες εντός και εκτός του Ομίλου BNP Paribas σε συνεργάτες όπως ερευνητικές ομάδες, πανεπιστήμια ή διαφημιστές. Δεν θα είναι δυνατό να ταυτοποιηθείτε από τις εν λόγω πληροφορίες.

Τα δεδομένα σας μπορεί να συγκεντρωθούν σε ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία που ενδέχεται να δοθούν σε επαγγελματίες πελάτες προκειμένου να τους βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποκαλύπτονται ποτέ και όσοι λαμβάνουν τα εν λόγω ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία δεν θα έχουν τη δυνατότητα να σας ταυτοποιήσουν.

5. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση διεθνών διαβιβάσεων δεδομένων προερχομένων από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) σε χώρα εκτός  ΕΟΧ, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι μια χώρα εκτός ΕΟΧ παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβασθούν σε αυτή τη βάση.

Για διαβιβάσεις σε χώρες εκτός ΕΟΧ, των οποίων το επίπεδο προστασίας δεν έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως επαρκές, είτε θα βασιστούμε σε παρέκκλιση που ισχύει για την συγκεκριμένη κατάσταση (π.χ. εάν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας όπως λόγου χάρη όταν προβαίνουμε σε διεθνή πληρωμή) ή θα εφαρμόσουμε μία από τις ακόλουθες εγγυήσεις ώστε να διασφαλίσουμε  την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες.

Για να λάβετε αντίγραφο αυτών των εγγυήσεων ή λεπτομέρειες σχετικά με το πού είναι διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε γραπτή αίτηση όπως ορίζεται στο άρθρο 9.

6. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή για άλλη περίοδο όσον αφορά τις επιχειρησιακές μας απαιτήσεις, όπως η σωστή συντήρηση λογαριασμού, η διευκόλυνση της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες και η ανταπόκριση σε νομικές απαιτήσεις ή κανονιστικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, οι περισσότερες πληροφορίες του πελάτη διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης. Για τους δυνητικούς πελάτες, οι πληροφορίες διατηρούνται 5 έτη.

7. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ;

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και κατά περίπτωση, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ένα αντίγραφο αυτών των προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: όπου θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή, μπορείτε να ζητήσετε να τροποποιηθούν ανάλογα τα προσωπικά δεδομένα.
 • Δικαίωμα διαγραφής: μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
 • Δικαίωμα περιορισμού: μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Έχετε το απόλυτο δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ σχετικά με την απευθείας εμπορική προώθηση.
 • Δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας: όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε αυτή τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: όπου προβλέπεται σε νόμο, έχετε το δικαίωμα να σας επιστρέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει ή, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, να μεταφερθούν σε τρίτους.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, παρακαλούμε να αποστείλετε επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: Arval Hellas, Κηφισιά Αττικής, Λ. Κύμης αριθμός 9 και Σενέκα αριθμός 10, ΤΚ 14564, privacy@arval.gr . Συμπεριλάβετε μια σάρωση / αντίγραφο της ταυτότητάς σας για λόγους ταυτοποίησης όταν απαιτείται.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε το Έντυπο Προστασίας Δεδομένων [https://www.arval.gr/etairikoi-pelates/entypo-prostasias-dedomenon]

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, εκτός από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, δικαιούστε επίσης να καταθέσετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

8. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Σε έναν κόσμο συνεχόμενων τεχνολογικών αλλαγών, ίσως χρειαστεί να ενημερώνουμε τακτικά την παρούσα Επισήμανση Απορρήτου.

Σας προσκαλούμε να ελέγξετε την τελευταία έκδοση της παρούσας Επισήμανσης Απορρήτου online και θα σας ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές μέσω του ιστοτόπου μας ή μέσω των άλλων συνήθων δίαυλων επικοινωνίας μας (λ.χ. στο My Arval).

9. ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ;

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Επισήμανση Απορρήτου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων κ. Χρυσιάνα Αντωνοπούλου  (privacy@arval.gr), η οποία θα διερευνήσει το ερώτημά σας.

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω για τα Cookies και την Ασφάλεια, παρακαλώ διαβάστε την Πολιτική Cookies (https://www.arval.gr/el/cookies-policy ) .

10. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΥ ΖΩΗ ΟΤΑΝ ΕΧΩ ΕΝΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΟΧΗΜΑ (CONNECTED MOTOR VEHICLE) ΤΗΣ ARVAL ;

Εάν το όχημά σας είναι ένα συνδεδεμένο μηχανοκίνητο όχημα Arval (Arval Connected Motor Vehicle) θα ενημερωθείτε μέσω ενός αυτοκόλλητου στο όχημα, του driver kit,  QR-code, ψηφιακής πληροφόρησης μέσω εφαρμογής του κινητού σας κτλ.

Όταν το όχημά σας είναι ένα συνδεδεμένο μηχανοκίνητο όχημα Arval (Arval Connected Motor Vehicle), δεδομένα συλλέγονται από την Arval μέσω απομακρυσμένης μετάδοσης δεδομένων από τηλεματικό εξοπλισμό εγκατεστημένο στο μηχανοκίνητο όχημα (η «Συσκευή»). Η Arval ενδέχεται να επεξεργαστεί τέτοιου  είδους δεδομένα για εξυπηρετήσει έννομα συμφέροντά της όπως  περιγράφονται  στον παρακάτω πίνακα. Οι σκοποί της επεξεργασίας και το χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων δεν θα υπερβεί τις ενδείξεις που ορίζονται παρακάτω.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΚΟΠΟΙ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

 

Προληπτική πρόταση μεταβολής της εκάστοτε σύμβασης μίσθωσης (διάρκεια και/ή χιλιόμετρα)

Διάρκεια της σύμβασης + 1 έτος

Μετρητής χιλιομέτρων στο τέλος κάθε ημέρας

Προληπτική συντήρηση του μηχανοκίντου οχήματος (ειδοποίηση για το επόμενο service και/ή συντήρηση του οχήματος)

 

 

Ανίχνευση της μεταβολής της ένδειξης του μετρητή χιλιομέτρων

 

 

 

 

Τα ακόλουθα ψευδωνυμοποιημένα [2]δεδομένα:

Δεδομένα διαδρομής:
Start & Stop Χρονοσφραγίδες, χιλιόμετρα, τύπος οδικού δικτύου (αστικός, δρόμος, αυτοκινητόδρομος), περιβάλλον (ημέρα, νύχτα, σούρουπο)

Περιστατικά οδήγησης ανά διαδρομή (απότομο φρενάρισμα, στροφές, απότομη αλλαγή λωρίδας, ταχύτητα, σπατάλη ενέργειας κατά το φρενάρισμα, απότομη επιτάχυνση, λειτουργία στο ρελαντί) και σχετικά υπολογιζόμενη βαθμολόγηση

 

;Έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με:

Συμβουλευτική: ενεργειακές μεταβολές, benchmark, συσχετισμός των συνθηκών χρήσης του μηχανοκίνητου οχήματος και των στοιχείων που συνθέτουν το συνολικό κόστος κατοχής / των καυσίμων και άλλης ενέργειας ή κατανάλωσης

Ασφάλιση: κατανόηση χρήσης, προσφορά ανά κατηγορία

Συντήρηση: έγκαιρη διαχείριση, βελτιώσεις λειτουργικών διαδικασιών, προληπτική συντήρηση, μείωση κόστους ελαστικών και βελτίωση χρήσης, βελτίωση κόστους (λάδι, τακάκια φρένων κτλ), ενδεχόμενα ελαττώματα μπαταρίας, κατά της αξιολόγηση των χιλιομέτρων στη λήξη της μίσθωσης, επιδιορθώσεις κτλ

Marketing: κατανόηση χρήσης, ευκαιρίες προσφορών ανά κατηγορία

10 έτη

Δεδομένα γεωεντοπισμού συλλέγονται σε                         πραγματικό χρόνο (επί τη  βάσει επίσημης και εξακριβώσιμης αναφοράς κλοπής) 

 Ανάκτηση κλεμμένου μηχανοκίνητου οχήματος

 

GPS δεδομένα συλλέγονται μέχρι την ανεύρεση του κλεμμένου οχήματος και σε κάθε περίπτωση για ανώτατο χρονικό διάστημα 90 ημερών από την γνωστοποίηση στην Arval της υποβληθείσας καταγγελίας κλοπής . Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται εντός 180 ημερών από την καταγγελία της κλοπής

 


[1] https://group.bnpparibas/en/group/bnp-paribas-worldwide

[2] Ψευδωνυμοποίηση σημαίνει: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.