Πώς μια βιώσιμη πολιτική κινητικότητας μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της ευημερίας των εργαζομένων σας

ΕΤΑΙΡΙΚΗ 29 Feb 2024

Οι εταιρείες που προάγουν την ευημερία των εργαζομένων τους είναι σε θέση να καλλιεργήσουν ένα θετικό αντίκτυπο στο εργασιακό περιβάλλον - και οι ευτυχισμένοι και υγιείς εργαζόμενοι συμβάλλουν στην καλύτερη απόδοση των επιχειρήσεων. Έτσι, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί η ευημερία των εργαζομένων διαδραματίζει σήμερα τόσο κεντρικό ρόλο στις πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού.
Η έννοια της ευημερίας των εργαζομένων εμπεριέχει σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές διαστάσεις, εκ των οποίων όλες επηρεάζονται από τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι ταξιδεύουν καθημερινά.
Παρά την αναστάτωση που προκάλεσε η πανδημία Covid-19, οι μετακινήσεις και τα επαγγελματικά ταξίδια παραμένουν ακόμη ως ένα σημαντικό στοιχείο της καθημερινής ζωής των εργαζομένων. Σύμφωνα με την έρευνά μας από το 2022, το 98% των εργαζομένων εξακολουθούν να μετακινούνται προς την εργασία τους, ενώ το 55% συμμετέχει σε επαγγελματικά ταξίδια.
Οι μετακινήσεις, επομένως, εξακολουθούν να έχουν ακόμη βαθύτατο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι αισθάνονται για την εργασία τους. Κατ' επέκταση, η δημιουργία της σωστής πολιτικής κινητικότητας μπορεί να αυξήσει σημαντικά την ευημερία, τη διατήρηση και την ανάπτυξη των ταλέντων σας.
Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε πώς οι βιώσιμες πολιτικές κινητικότητας μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της ευημερίας των εργαζομένων σας και θα συζητήσουμε τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ξεκινήσετε τη δημιουργία της δικής σας. Οι μικρές αλλαγές μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο - το θέμα είναι να ξεκινήσετε να κινείστε προς τη σωστή κατεύθυνση.
Τι είναι μια πολιτική βιώσιμης κινητικότητας; 
Από την οπτική του ανθρώπινου δυναμικού, η πολιτική κινητικότητας μπορεί να αναφέρεται σε δύο πράγματα:
  • Την εσωτερική κινητικότητα, για παράδειγμα το πώς οι εργαζόμενοι αλλάζουν ρόλους εντός του οργανισμού
  • Τις μετακινήσεις και επαγγελματικά ταξίδια, για παράδειγμα το πώς οι εργαζόμενοι μετακινούνται από το ένα μέρος στο άλλο
Σε αυτό το άρθρο, θα επικεντρωθούμε στον δεύτερο ορισμό της κινητικότητας, δηλαδή στις μετακινήσεις και τα επαγγελματικά ταξίδια.
Όταν πρόκειται να μετακινηθούν από το σημείο Α στο σημείο Β, οι υπάλληλοί σας πρέπει να λάβουν υπόψη τους πολλούς παράγοντες: το χρόνο του ταξιδιού, την εγγύτητα, την ευελιξία, την ασφάλεια, το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις - και η οδήγηση δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή.

Παράλληλα, επιχειρήσεις και ιδιώτες παγκοσμίως αναζητούν ενεργά τρόπους για να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα στο περιβάλλον. Οι πολιτικές για τα αυτοκίνητα δεν ανταποκρίνονται πλέον επαρκώς στις ανάγκες των εταιρειών και των εργαζομένων που επιθυμούν να μειώσουν τις οικολογικές επιπτώσεις των μετακινήσεων τους και των επαγγελματικών τους ταξιδιών.
Συνεπώς, η μετάβαση από μια πολιτική εταιρικών αυτοκινήτων, η οποία στοχεύει σε έναν πολύ συγκεκριμένο πληθυσμό της εταιρείας σας, προς μια ευέλικτη πολιτική κινητικότητας, όχι μόνο θα σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των εργαζομένων σας, αλλά θα καλύψει όλο το φάσμα των μέσων μεταφοράς που χρησιμοποιούν.
Οι σύγχρονοι εργαζόμενοι προτιμούν να έχουν ευελιξία, αυτονομία και ποικιλία επιλογών μετακίνησης - αλλά, σύμφωνα με την έρευνα του Arval Mobility Observatory Employee Mobility Survey, μόνο το 54% των εργαζομένων είναι σίγουροι για το γεγονός ότι οι οργανισμοί θα αυξήσουν το εύρος των επιλογών κινητικότητας. Έτσι, μια πολιτική κινητικότητας που περιλαμβάνει όλες τις ομάδες ατόμων και τις ανάγκες τους - σε αντίθεση με μια πολιτική για τα αυτοκίνητα, η οποία εστιάζει σε περιορισμένο πλαίσιο - αποτελεί σαφές πλεονέκτημα για το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω της πρότασης ενός προϋπολογισμού κινητικότητας, είτε μέσω της προσφοράς ηλεκτρικών ποδηλάτων, είτε μέσω της παροχής λύσεων κινητικότητας με την από κοινού χρήση οχημάτων μεταξύ υπαλλήλων, είτε μέσω ενός συνδυασμού λύσεων προσαρμοσμένων σε κάθε χώρα και περιφέρεια. Είναι σημαντικό να εξατομικεύετε τις πολιτικές κινητικότητας ανάλογα με τις ανάγκες των εργαζομένων σας, γεγονός που θα συμβάλει στην αύξηση της ευημερίας τους στον χώρο εργασίας.
Πώς μπορεί μια πιο βιώσιμη πολιτική κινητικότητας να αυξήσει την ευημερία των εργαζομένων σας;
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του Arval Mobility Observatory Employee Mobility Survey του 2022, οι εργαζόμενοι θεωρούν την κινητικότητα ως ένα σημαντικό στοιχείο της ευημερίας τους και έχουν υψηλές προσδοκίες από τους εργοδότες τους: το 92% των εργαζομένων θα ήθελαν οι εταιρείες τους να παρέχουν τουλάχιστον μία υπηρεσία κινητικότητας, ενώ το 73% θα επιθυμούσε την εφαρμογή ενός προϋπολογισμού κινητικότητας.
Μια πιο βιώσιμη πολιτική κινητικότητας που περιλαμβάνει πολλαπλά μέσα μετακίνησης μπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, παρέχοντας στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να επιλέγουν και να ελέγχουν τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούν. Ακολουθούν ορισμένα από τα κύρια πλεονεκτήματά της:
Λιγότερος χρόνος στην κίνηση, πιο προβλέψιμοι χρόνοι μετακίνησης
Η κυκλοφοριακή συμφόρηση αποτελεί διαβόητη σπατάλη χρόνου. Η βιώσιμη κινητικότητα, μέσω αποτελεσματικών μέσων μαζικής μεταφοράς ή αποκλειστικών ποδηλατοδρόμων, μπορεί συχνά να προσφέρει στους εργαζομένους πιο προβλέψιμες και ομαλές διαδρομές μετακίνησης.
Αυτό ανακουφίζει το καθημερινό άγχος των υπαλλήλων σας που σχετίζεται με τις μετακινήσεις και συμβάλλει σε μια ομαλότερη έναρξη και λήξη της εργάσιμης ημέρας. Το οποίο μας οδηγεί στο επόμενο σημείο
Οφέλη για την ψυχική υγεία
Σύμφωνα με έρευνες, η κυκλοφοριακή συμφόρηση αποτελεί σημαντικό στρεσογόνο παράγοντα στη ζωή των αστικών πληθυσμών και έχει βαθύτατα αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία και την ευημερία τους. 
Η παροχή πολλαπλών προτάσεων μετακίνησης για να επιλέξει το προσωπικό σας, μπορεί να επιφέρει σημαντικά ψυχολογικά οφέλη, να μειώσει την έκθεσή τους στο άγχος της κυκλοφορίας, να συμβάλλει στη μείωσή του και με τον τρόπο αυτό  να δημιουργηθεί ένα σύνθετο θετικό αποτέλεσμα.
Ευελιξία και αυτονομία στην επιλογή τρόπων μετακίνησης
Η ενιαία προσέγγιση των πολιτικών για το αυτοκίνητο καθίσταται παρωχημένη όσον αφορά τις μετακινήσεις. Η παροχή της ελευθερίας στους εργαζόμενους να επιλέξουν τον προτιμώμενο τρόπο μετακίνησής τους, τους παρέχει την αίσθηση ότι είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι και ως εκ τούτου, μπορεί να βελτιώσει την ικανοποίηση και την ενδυνάμωσή τους.
Η υιοθέτηση μιας ποικιλίας επιλογών μετακίνησης, είτε πρόκειται για ποδήλατο, περπάτημα, χρήση δημόσιων συγκοινωνιών, κοινή χρήση αυτοκινήτου ή οδήγηση, είναι το κλειδί για ένα ευέλικτο, ευτυχισμένο και παραγωγικό εργατικό δυναμικό.
Περισσότερες ευκαιρίες για σωματική δραστηριότητα
Ορισμένες εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης, όπως το περπάτημα ή η ποδηλασία, δίνουν στους εργαζόμενους περισσότερες ευκαιρίες σωματικής δραστηριότητας και συμβάλλουν στην καλύτερη υγεία και στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης χρόνιων ασθενειών.
Η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σχετίζεται επίσης με αύξηση της σωματικής δραστηριότητας (με τη μορφή 8 έως 33 πρόσθετων λεπτών περπατήματος, σύμφωνα με μια μελέτη), σε σύγκριση με την αποκλειστική χρήση προσωπικών οχημάτων.
Πιθανές μειώσεις κόστους
Η υιοθέτηση της βιώσιμης κινητικότητας είναι επίσης κατανοητή σε οικονομικό επίπεδο, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες. Οι φορολογικοί κανονισμοί εξακολουθούν να ευνοούν τα ηλεκτρικά οχήματα, σε όλη την Ευρώπη.
Επιπλέον, όπως επισημαίνει η KPMG, είναι ζωτικής σημασίας η κατανόηση του Συνολικού Κόστους Ιδιοκτησίας/ Total Cost of Ownership των εταιρικών αυτοκινήτων. Το TCO περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με ένα εταιρικό αυτοκίνητο, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, των φόρων και των λειτουργικών εξόδων. Συγκρίνοντας το TCO με τα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, οι οργανισμοί μπορούν να σχεδιάσουν πιο ευέλικτες προσεγγίσεις για στον προϋπολογισμό κινητικότητας για τους υπαλλήλους τους. Μια πιθανή λύση είναι η προσέγγιση του "προϋπολογισμού κινητικότητας".
Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε μια πιο βιώσιμη πολιτική κινητικότητας στον οργανισμό σας;
Η μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη κινητικότητα απαιτεί μια δομημένη προσέγγιση και την εφαρμογή πολλαπλών στοιχείων. Ακολουθούν ορισμένες από τις επιλογές που μπορείτε να εφαρμόσετε για να εργαστείτε προς την κατεύθυνση της παροχής βιώσιμων επιλογών κινητικότητας στους υπαλλήλους σας:
  • Επανεξετάστε την πολιτική σας για την κινητικότητα (όπως επίσης και άλλες πολιτικές σας): Το πρώτο βήμα για την παροχή καλύτερων επιλογών κινητικότητας στους υπαλλήλους σας είναι να προβείτε στις σωστές αλλαγές πολιτικής, για παράδειγμα, μεταβαίνοντας από μια πολιτική για το αυτοκίνητο σε μια πολιτική βιώσιμης κινητικότητας που περιλαμβάνει πολλαπλούς τρόπους μεταφοράς και δίνει κίνητρα για τη χρήση βιώσιμων επιλογών μετακίνησης. Επιπλέον, θα μπορούσατε να τους προσφέρετε μεγαλύτερη υποστήριξη με ευέλικτα ωράρια και απομακρυσμένη εργασία.
  • Δέσμευση εργαζομένων: Η επιτυχής εφαρμογή μιας πολιτικής βιώσιμης κινητικότητας απαιτεί την ενεργό συμμετοχή και δέσμευση των εργαζομένων. Η αποδοχή και η ανατροφοδότησή τους είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μιας πολιτικής που ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.
  • Πραγματοποιήστε αλλαγές στις υποδομές: Εξοπλίστε το χώρο εργασίας σας για να υποστηρίξετε τη μετακίνηση με την εγκατάσταση θέσεων στάθμευσης για ποδήλατα, τη δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και εξετάστε επιλογές όπως εταιρικά λεωφορεία ή κοινή χρήση εταιρικών αυτοκινήτων, με αποκλειστικό χώρο στάθμευσης στις εγκαταστάσεις του γραφείου.
  • Ενθαρρύνετε το carpooling και car sharing: Μπορείτε να διευκολύνετε το carpooling και car sharing, δημιουργώντας έναν πίνακα πληροφοριών ή μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα βοηθήσει τους εργαζόμενους να συνδεθούν και να προγραμματίσουν από κοινού τις μετακινήσεις τους.
  • Εισάγετε έναν ετήσιο προϋπολογισμό κινητικότητας και δώστε στους υπαλλήλους τη δυνατότητα επιλογής: Μπορείτε να δώσετε στους υπαλλήλους τη δυνατότητα να λαμβάνουν προληπτικές αποφάσεις σχετικά με τα μέσα μετακίνησής τους, παρέχοντας του έναν ετήσιο προϋπολογισμό κινητικότητας, επιτρέποντάς τους να επιλέξουν τον τρόπο κατανομής του σε διάφορες επιλογές. Αυτό προωθεί τη βιωσιμότητα και δίνει επίσης στους εργαζόμενους την αίσθηση του ελέγχου.
  • Δώστε το παράδειγμα: Η ηγεσία δίνει τον τόνο σε μια οργανωτική κουλτούρα - επομένως, η αποδοχή της από πλευράς της ηγεσίας της εταιρείας σας είναι ζωτικής σημασίας. Η ενεργός συμμετοχή και η υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σε ολόκληρο τον οργανισμό. Η ενθάρρυνση της ηγετικής σας ομάδας να χρησιμοποιεί το πλήρες φάσμα των διαθέσιμων επιλογών μεταφοράς είναι το κλειδί για αυτό.
  • Παρακολουθείστε τα αποτελέσματα και εντοπίστε τα σημεία προς βελτίωση: Παρακολουθείτε και αναλύετε τακτικά τον αντίκτυπο της πολιτικής σας για την κινητικότητα στην υγεία, την ικανοποίηση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Η αναζήτηση ανατροφοδότησης είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτό, όπως και η ετοιμότητά σας να προσαρμόζετε τις στρατηγικές σας ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες και προκλήσεις.
Τα συμπεράσματα
Οι σημερινές εταιρείες εστιάζουν όλο και περισσότερο στην οικοδόμηση ενός εργασιακού χώρου με επίκεντρο τον εργαζόμενο - και οι μετακινήσεις καθώς και τα επαγγελματικά ταξίδια εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή εμπειρία των εργαζομένων
Ωστόσο, δεν έχουν όλοι οι εργαζόμενοι τις ίδιες ανάγκες όσον αφορά τις μετακινήσεις και η βιωσιμότητα αποτελεί σημαντικό μέλημα τόσο για τους οργανισμούς όσο και για τους εργαζόμενους.
Συνεπώς, η δημιουργία μιας πολιτικής βιώσιμης κινητικότητας που περιλαμβάνει διαφορετικές λύσεις κινητικότητας - από ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ποδήλατα μέχρι δημόσιες συγκοινωνίες και χρήση κοινού μέσου μετακίνησης - σας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσετε την ευημερία των εργαζομένων σας και να τους παρέχετε την αίσθηση ότι έχουν οι ίδιοι την εξουσία και τον έλεγχο.
Αυτό δεν σηματοδοτεί μόνο τη δέσμευσή σας στην εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα, αλλά σας βοηθά να δημιουργήσετε έναν εργασιακό χώρο όπου μπορεί να ευδοκιμήσει ένα πιο αφοσιωμένο, παραγωγικό και υγιές ανθρώπινο δυναμικό.
Διαβάστε περισσότερα Λιγότερα