Πληροφόρηση σχετικά με τον Covid-19  ΕΔΩ

Home > Μίσθωση ή Αγορά οχημάτων > ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ;

Λειτουργική μίσθωση: ο έξυπνος τρόπος διαχείρισης ενός στόλου

Αναρωτιέστε γιατί να επιλέξετε τη λειτουργική μίσθωση αντί της απευθείας αγοράς οχημάτων ή άλλων χρηματοδοτικών μεθόδων; Επειδή αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη για όλες τις σχετικές υπηρεσίες ενώ εσείς εστιάζετε στην κύρια δραστηριότητα της επιχείρησής σας

Τι είναι η λειτουργική μίσθωση;

Όταν επιλέγετε τη λειτουργική μίσθωση αντί της απευθείας αγοράς ενός οχήματος, καταβάλλετε ένα μηνιαίο μίσθωμα για κάθε όχημα. Το όχημα είναι ιδιοκτησία της Arval, η οποία φροντίζει για όλα τα διαχειριστικά ζητήματα. Για παράδειγμα:

  • Μεταφέρετε στην εταιρεία μας το ρίσκο που αφορά τη συντήρηση, επισκευή και ασφαλιστική κάλυψη ενός αυτοκινήτου ή οχήματος αντικατάστασης και απαλλάσσεστε από όλο το σχετικό φόρτο εργασίας.
  • Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση των οχημάτων και των οδηγών, την παρακολούθηση των δαπανών, την υποβολή αναφορών, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τις λοιπές καθημερινές εργασίες διαχείρισης στόλου.
  • Εσείς αποφασίζετε εκ των προτέρων ποιες υπηρεσίες επιθυμείτε να αναθέσετε στην εταιρεία μας και έως ποιο βαθμό θέλετε να εμπλακούμε.

 

Γιατί να επιλέξετε τη λειτουργική μίσθωση;

Οι επιχειρήσεις συχνά επιλέγουν να εκχωρήσουν πολλές από τις μη βασικές τους δραστηριότητες σε εξειδικευμένες εταιρείες του χώρου. Η ίδια λογική ισχύει και για τη διαχείριση ενός στόλου οχημάτων. Επιλέγοντας τη λύση της λειτουργικής μίσθωσης οχημάτων από μία εξειδικευμένη εταιρεία εξασφαλίζετε πολλαπλά οφέλη:

  • Εκχωρείτε κάθε είδους ρίσκο που σχετίζεται με το όχημα.
  • Μειώνετε στο ελάχιστο το χρόνο που αφιερώνει το προσωπικό σας για τη διαχείριση του στόλου σας.
  • Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οι δαπάνες σας είναι υπό έλεγχο ανά πάσα στιγμή.
  • Εστιάζετε στην κύρια επιχειρηματική σας δραστηριότητα, χωρίς να αφιερώνετε πόρους της εταιρείας σας για έναν τομέα που δεν είναι η κύρια δραστηριότητά σας.

 

Εσείς γνωρίζετε το αντικείμενο εργασίας σας και εμείς με το δικό μας. Μπορείτε να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στην τεχνογνωσία μας.

 

Μπορεί να κάνετε λάθος...

«Δεν μπορώ να επιλέξω μοντέλο ή να επωφεληθώ από ειδικές προσφορές».

Η Αrval μπορεί να σας παρουσιάσει συγκριτικές αξιολογήσεις Συνολικού Κόστους Χρήσης - TCO για κάθε μάρκα, μοντέλο και κατασκευαστή, οποιαδήποτε στιγμή, ενώ η αγοραστική μας δύναμη εγγυάται το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

 

«Η λειτουργική μίσθωση είναι πιο ακριβή από την αγορά οχήματος».

Στην πραγματικότητα η λειτουργική μίσθωση και η αγορά οχήματος δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές ως προς το κόστος. Η κύρια διαφορά είναι ότι σας απαλλάσσουμε από όλη την ταλαιπωρία και το φόρτο της ενασχόλησης με το στόλο. Είναι λογικό βέβαια να θέλετε να συγκρίνετε την τρέχουσα οικονομική κατάσταση με μία πιθανή μελλοντική κατάσταση. Οι περισσότερες επιχειρήσεις τείνουν να αντιπαραβάλλουν τις δαπάνες παλαιότερων ετών με τις προβλεπόμενες δαπάνες μίσθωσης οχημάτων.

 

«Δεν ανανεώνω τα εταιρικά οχήματα πολύ συχνά, επομένως η αγορά είναι προτιμότερη λύση».

Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Η Arval μπορεί να σας προσφέρει προγράμματα μίσθωσης για 60 μήνες ή και περισσότερο, προκειμένου να καλύψει τις μακροπρόθεσμες ανάγκες της εταιρείας σας, χωρίς να χρειάζεται να ανανεώσετε τη σύμβασή σας νωρίτερα, με την εγγύηση ενός υψηλού επιπέδου υπηρεσιών διαχείρισης στόλου, βελτιστοποίησης κόστους και προϋπολογισμού δαπανών.