Πληροφόρηση σχετικά με τον Covid-19  ΕΔΩ

Home > ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ > Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΑΣ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΑΣ

Πολιτική στόλου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας

Στην Arval επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε μία μακροχρόνια σχέση με τους πελάτες μας και να κατανοήσουμε τις ανάγκες τους. Ο πυρήνας αυτής της σχέσης είναι η αποτελεσματική διαχείριση του στόλου που βασίζεται σε μία αξιόπιστη Πολιτική Εταιρικών Οχημάτων - Company Car Policy.

Η κατάλληλη πολιτική για το στόλο σας

Η Arval χρησιμοποιεί τέσσερις βασικούς δείκτες, για να προσδιορίσει την πολιτική εταιρικών οχημάτων που ταιριάζει καλύτερα στην εταιρεία σας. Εξετάζουμε τις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους και στη συνέχεια αναλύουμε τον αντίκτυπο της πολιτικής αυτής σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Σας προτείνουμε τα οχήματα που προσαρμόζονται καλύτερα στις ανάγκες σας και προσφέρουμε τις καταλληλότερες επιλογές χρηματοδότησης και παρεχόμενων υπηρεσιών. Φροντίζουμε πάντα να καλύπτουμε τις ανάγκες σας, είτε για βραχυχρόνια είτε για μακροχρόνια μίσθωση, προτείνοντας λύσεις που ανταποκρίνονται στον προϋπολογισμό της εταιρίας σας. Στην Arval δίνουμε επίσης αξία στην ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και μεριμνούμε ώστε η πολιτική εταιρικών οχημάτων να δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια των οδηγών και στο σεβασμό προς το περιβάλλον.

 

Πώς επωφελείται η εταιρεία σας και οι οδηγοί σας

Μία αξιόπιστη και καλοσχεδιασμένη πολιτική εταιρικών οχημάτων σας βοηθάει να προσδιορίσετε και να προβλέψετε καλύτερα τις δαπάνες του στόλου σας.  Επιπλέον, διασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση των οχημάτων από τους οδηγούς σας, συμβάλλει στη μείωση των κινδύνων σε νομικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς επίσης και στη μείωση των κινδύνων σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Οι οδηγοί σας είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, εργάζονται σε ένα καλό εργασιακό περιβάλλον και επομένως έχουν περισσότερο ενθουσιασμό και όρεξη.

Η πολιτική στόλου οχημάτων καθορίζει τις προτεραιότητές σας - και αποτελεί τη βάση όλων των ενεργειών μας.

Διαχειριζόμαστε το στόλο σας, διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο

Η Arval σας παρέχει πρόσβαση σε έναν πλήρη στόλο οχημάτων ενώ συγχρόνως σας απαλλάσσει από το φόρτο, το άγχος και τα έξοδα της διαχείρισης ενός μεγάλου αριθμού οχημάτων.

Επιλέγοντας την Arval, η εταιρεία σας εξοικονομεί χρόνο και χρήμα. Για ποιο λόγο; Διότι η διαχείριση των οδηγών σας είναι πλέον δική μας υπόθεση. Φροντίζουμε εμείς για την καθημερινή διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στο στόλο των οχημάτων σας και ταυτόχρονα διατηρείτε εσείς τον πλήρη έλεγχο του στόλου σας.

 

Καταχωρούμε όλες τις συμφωνίες που έχει υπογράψει η εταιρεία σας στο αυτοματοποιημένο σύστημά μας. Με αυτό τον τρόπο, είμαστε σε θέση να καθοδηγούμε τους οδηγούς σας σε κάθε βήμα της συνεργασίας μας. Σε περίπτωση που κάποιο όχημα υποστεί ζημιά, ή παρουσιαστεί ανάγκη συντήρησης ή παροχής οχήματος αντικατάστασης, οι α-παραίτητες συνεννοήσεις γίνονται αποκλειστικά μεταξύ της Arval και του οδηγού. Η Arval τηρεί στάση απόλυτης ουδετερότητας τόσο κατά τη διαδικασία επισκευών όσο και κατά την επιλογή του τύπου οχήματος -- κάτι που επιβεβαιώνουν οι πολυάριθμοι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Η εταιρεία σας είναι αυτή που αποφασίζει ποιους τομείς επιθυμεί να επιβλέπει και ποιους αναλαμβάνουμε να διαχειριζόμαστε εμείς.

Με τη σύναψη της συμφωνίας μας, η Arval προβαίνει στην πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων τμημάτων της εταιρείας σας σχετικά με διάφορα ζητήματα όπως πληροφορίες για τα οχήματα, στοιχεία οδηγών-οχημάτων, το επίπεδο της προσωπικής συμμετοχής του οδηγού, στοιχεία φορολογικής φύσεως και όροι σύμβασης. Διασφαλίζουμε ότι οι οδηγοί σας συμμορφώνονται με τους κανόνες που ορίζει η πολιτική εταιρικών οχημάτων της επιχείρησής σας και συγκεκριμένα επιλέγουν τον κατάλληλο τύπο οχήματος και καυσίμου σύμφωνα με την εταιρική τους πολιτική και ότι, σε περίπτωση που το όχημά τους χρειαστεί επισκευή, παραδίδεται στο συνεργείο σε καλή κατάσταση.