Πληροφόρηση σχετικά με τον Covid-19  ΕΔΩ

Home > ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΕΤΑΊΡΟΙ > ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΗΝ ARVAL

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΗΝ ARVAL

Εξωτερική ανάθεση διαχείρισης διεθνών στόλων στην One Arval

Η εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης του στόλου σας, είναι ο τρόπος για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα - η Arval το πραγματοποιεί με τη μοναδική One Arval προσέγγισή της, παρέχοντας την ίδια εξυπηρέτηση και τις ίδιες υπηρεσίες και στις 25 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. 

Στην Arval σχεδιάζουμε την πολιτική οχημάτων που καλύπτει τις ανάγκες σας. Διαχειριζόμαστε οχήματα και οδηγούς και σας παρέχουμε πληροφορίες για το διεθνή σας στόλο. Σε αντίθεση με άλλες εταιρείες διαχείρισης οχημάτων, φροντίζουμε να μην επιβαρύνεστε με απρόβλεπτα έξοδα. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με εσάς και τους οδηγούς σας. Κάθε δυσαρέσκεια εκ μέρους σας αποτελεί παράπονο. Όσοι εργαζόμαστε στην Arval υποστηρίζουμε το σύνθημα της εταιρείας μας: We care about cars. We care about you τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Σας συμβουλεύουμε

Σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την πολιτική εταιρικών οχημάτων - company car policy - η οποία προσαρμόζεται στις ανάγκες της εταιρείας σας.

Εικόνα

Διαχειριζόμαστε

Διαχειριζόμαστε το στόλο και τους οδηγούς σας

Εικόνα

Σας αναφέρουμε

Σας παρέχουμε όλη την πληροφόρηση αναφορικά με το στόλο σας και σας διευκολύνουμε στη λήψη αποφάσεων

Εικόνα

Δεσμευόμαστε

Δεσμευόμαστε να τηρούμε τις υποσχέσεις μας.

Εικόνα

Arval: μίσθωση οχημάτων με προσωπικό χαρακτήρα

Θέλουμε να γνωρίζουμε τους πελάτες και τους οδηγούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Κάποιοι πιστεύουν ότι η μίσθωση οχημάτων είναι απλά μία υπηρεσία που παρέχει μία εταιρεία προς μία άλλη (Β2Β). Για την Arval αντιθέτως είναι μια υπηρεσία στην οποία οι άνθρωποι έχουν τον πρώτο λόγο -- ή, όπως λέει το σύνθημά μας, «υπηρεσίες μίσθωσης με προσωπικό χαρακτήρα».

IBO: ένα σύνολο ενιαίων πρακτικών σε 25 χώρες

Το IBO είναι το International Business Office. Πρόκειται για μία λύση της Arval που προσαρμόζεται στις ανάγκες της εταιρείας σας. Προτείνουμε εναρμονισμένα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείστε, ακολουθούμε διεθνή προσέγγιση για τον έλεγχο του κόστους και δεσμευόμαστε για την επίτευξη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων που έχουμε θέσει.

Απλοποιούμε τη διαχείριση διεθνών στόλων. Λειτουργούμε σε 25 χώρες και μπορείτε να βασιστείτε στην Arval, όπου κι αν βρίσκεται ο στόλος σας. Έχετε τη δυνατότητα να καθιερώσετε ένα ενιαίο σύστημα λειτουργίας σε διεθνές επίπεδο για τους υπεύθυνους στόλου και τους οδηγούς σας, ώστε να ακολουθούν την ίδια λύση.

Θα συνεργάζεστε με τον International Business Manager, ο οποίος αξιολογεί τα στρατηγικά ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του στόλου σας, σας βοηθά στο σχεδιασμό της πολιτικής οχημάτων - Company Car Policy και βελτιστοποιεί το ολικό κόστος χρήσης/ολικό κόστος κινητικότητας.

 

Στοιχεία και αριθμοί

15 επιτυχημένα χρόνια στη διεθνή διαχείριση στόλων

100 διεθνείς επιχειρήσεις εμπιστεύονται την εταιρεία μας

150.000 οχήματα χρηματοδοτήθηκαν με βάση διεθνείς συμβάσεις

14 επιπλέον χώρες μέσω συνεργατών

Επικοινωνία με έναν επαγγελματία που γνωρίζει την εταιρεία σας καλά

Ο International Business Manager είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των Account Managers, οι οποίοι είναι τα πρόσωπα με τα οποία εσείς και οι οδηγοί σας θα είστε σε συνεχή επαφή για όλα τα καθημερινά ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του στόλου σας. Όποιο ζήτημα κι αν σας απασχολεί -είτε πρόκειται για την εξεύρεση της καλύτερης προσφοράς για την εταιρεία σας είτε για τη διαχείριση των επισκευών και τη συντήρηση των οχημάτων σας-, θα μπορείτε να βασίζεστε σε έναν επαγγελματία που ασχολείται υπεύθυνα με την εταιρεία σας και που θα συνεργάζεται στενά με τους ανθρώπους σας.

Οι Account Managers συνεργάζονται στενά με τους υπεύθυνους στόλου σε κάθε χώρα, ενώ παράλληλα είναι ενήμεροι για την εμπειρία κάθε οδηγού. Οι Arval Account Managers βρίσκουν την κατάλληλη λύση σε κάθε ζήτημα σύμφωνα με τη Σύμβαση Πλαίσιο -  Master Agreement, το Συμφωνητικό Επιπέδου Εξυπηρέτησης - Service Level Agreement και την Πολιτική Εταιρικών Οχημάτων - Company Car Policy, τρεις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με την εταιρεία σας.

Η Account Team διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία σας

Η Ομάδα Διαχείρισης Στόλου - Account Team, με επικεφαλής τον Account Manager, διασφαλίζει ότι η εξυπηρέτησή σας είναι στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας. Ο Account Manager αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της ομάδας και το πρόσωπο με το οποίο είστε σε συνεχή επαφή. Επιβλέπει την Ομάδα Διαχείρισης Στόλου - Account Team, μία εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών που διεκπεραιώνουν την αγορά, την  παράδοση, την επισκευή ή αντικατάσταση των οχημάτων και άλλα συναφή ζητήματα.

Διαθέτουμε 104 Account Teams διεθνώς. Έτσι, είμαστε πιο κοντά στους πελάτες μας από κάθε άλλη εταιρεία του κλάδου. Αυτή η οργανωτική δομή, μας επιτρέπει να έχουμε τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη συμμετοχή μας σε ένα διεθνές δίκτυο. Παράλληλα παρέχουμε στους πελάτες μας το πλεονέκτημα της συνεργασίας με μία από αυτές τις 104 μικρές επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας ότι η μεταξύ μας σχέση έχει πάντα το στοιχείο της προσωπικής επαφής.

Service Level Agreement: αποστολή μας η ικανοποίησή σας

Η ικανοποίησή σας είναι προτεραιότητά μας. Εγγυόμαστε tailor-made υπηρεσίες και διενεργούμε έρευνες για να διασφαλίσουμε ότι η υπόσχεσή μας έχει υλοποιηθεί.

Με το Service Level Agreement, συμφωνούμε τις εγγυήσεις και τα πρότυπα εξυπηρέτησης. Οι πελάτες μας αποτελούν τους πρεσβευτές μας και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να είστε ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες μας.

  • Οι διαδικασίες και τα πρότυπα εξυπηρέτησης είναι ξεκάθαρα ώστε να γνωρίζετε τι να περιμένετε
  • Διενεργούμε τακτικές έρευνες και μετρούμε τις επιδόσεις μας και το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών
  • Κάθε δυσαρέσκεια που εκφράζεται από τον πελάτη, αποτελεί παράπονο.
  • Η δέσμευσή μας είναι να σας παρέχουμε ότι έχει συμφωνηθεί
Τα παράπονα είναι ευκαιρία βελτίωσης

Εκλαμβάνουμε τα παράπονα των πελατών ως κάτι θετικό που μας δίνει την ευκαιρία να βελτιώσουμε την εργασία μας και τον τρόπο λειτουργίας μας.

Παράπονο για εμάς, σημαίνει ότι η εξυπηρέτηση δεν ήταν η προσδοκώμενη και μας υποδεικνύει τι πρέπει να βελτιώσουμε για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη σας. Για το λόγο αυτό έχουμε ανοικτή επικοινωνία μαζί σας και σας αναφέρουμε τους σχετικούς δείκτες – KPI.
Αν ένας πελάτης δεν έμεινε ικανοποιημένος, καταγράφουμε το παράπονο σε ειδική εφαρμογή και φροντίζουμε να διερευνηθεί εντός 24 ωρών. Στόχος μας είναι να επιλυθεί το ζήτημα όσο το δυνατόν πιο άμεσα και εντός 3-5 ημερών.
Ωστόσο η διαχείριση παραπόνων δεν τελειώνει εδώ. Μελετούμε τις τάσεις στον κλάδο και εστιάζουμε στα σημεία βελτίωσης. Τα σχόλια που μας υποβάλλετε έχουν μεγάλη σημασία για την εταιρεία μας. Τα εξετάζουμε και προβαίνουμε σε διορθωτικές ενέργειες. Μόνο όταν είστε ικανοποιημένοι και οι υπηρεσίες μας έχουν βελτιωθεί θεωρούμε ότι το ζήτημα έχει επιλυθεί.