Πληροφόρηση σχετικά με τον Covid-19  ΕΔΩ

Home > ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ > ARVAL ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ

ARVAL ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ

Οι οδηγοί συμβάλλουν στον περιορισμό των δαπανών

Ένα σημείο επικοινωνίας

Η Arval χειρίζεται τα θέματα που έχουν συμφωνηθεί στη Σύμβαση Μίσθωσης και αφορούν τον οδηγό. Συγκεκριμένα : επιλογή και διαμόρφωση του οχήματος με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην πολιτική οχημάτων της εταιρείας σας, παραγγελία οχήματος, εκπαίδευση οδηγού και σε θέματα οικολογικής οδήγησης και ασφάλειας. Διαχείριση τυχόν παράπονων, προγραμματισμός συντήρησης των οχημάτων και διαχείριση ατυχημάτων.

 

Ενημερώνουμε εσάς και τους οδηγούς σας

Η πληροφόρηση είναι βασικό στοιχείο καλής συνεργασίας μεταξύ της Arval και των οδηγών σας. Γι' αυτό φροντίζουμε να παρέχουμε σε εσάς και κατ’ επέκταση στους οδηγούς σας συνεχή ροή δεδομένων που αφορά το ιστορικό των οχημάτων. Έτσι, οι οδηγοί σας ενημερώνονται τακτικά για τον τρόπο που χρησιμοποιούν το μισθωμένο όχημα και ελέγχουν τις αντίστοιχες δαπάνες.

 

Έλεγχος εξόδων

Οι εταιρείες που επιλέγουν τις υπηρεσίες μας επιτυγχάνουν 10% μέση μείωση λειτουργικών εξόδων. Το επιτυγχάνουμε βελτιώνοντας την οδηγική συμπεριφορά των οδηγών. Οι οδηγοί συμμετέχουν στη διαχείριση του οχήματός τους και ενημερώνονται για ζητήματα που αφορούν τη χρήση του, μέσω αναφορών σχετικών με ζημιές, συντήρηση, κατανάλωση καυσίμων και εκπομπές CO2 σύμφωνα με προκαθορισμένα πρότυπα.

 

Μετρώντας την ικανοποίηση των οδηγών

Θέλουμε να διασφαλίζουμε την ωφέλεια των οδηγών σας από τη σχέση με την Arval. Διενεργούμε συχνά έρευνες για να διαπιστώσουμε την κατάσταση του οχήματος που τους παραδόθηκε και το πώς αξιολογούν την ποιότητα και την ταχύτητα των υπηρεσιών που παρέχουμε. Συστάσεις ως προς τη βελτίωση της συνεργασίας μας είναι πάντα ευπρόσδεκτες.