Πληροφόρηση σχετικά με τον Covid-19  ΕΔΩ

Home > ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ARVAL > Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

Arval, μία κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία

Στην Arval λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας.

Η εταιρική ταυτότητα της Arval εστιάζει σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: οικονομική υπευθυνότητα, κοινωνική υπευθυνότητα, αστική υπευθυνότητα και σεβασμό στο περιβάλλον και στον κόσμο μας.

Οικονομική ευθύνη

Βοηθούμε τις εταιρείες να λάβουν τις σωστές αποφάσεις αναφορικά με το total cost of ownership (TCO), και τη διαχείριση οχημάτων κοινής χρήσης (car sharing, car pooling).

Εικόνα

Κοινωνική ευθύνη

Account manager and client

Παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης στους πελάτες μας και τους βοηθούμε να καταρτίσουν την Πολιτική Εταιρικών Οχημάτων - Company Car Policy - που είναι δίκαιη τόσο για τους πελάτες όσο και για τους οδηγούς.

Εικόνα

Αστική ευθύνη

Παρέχουμε επιμόρφωση για το θέμα της ασφάλειας, εντοπίζουμε τους οδηγούς που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν κάποιον κίνδυνο και φροντίζουμε για την επαρκή συντήρηση και ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων.

Εικόνα

Σεβασμός στο περιβάλλον

Οι περισσότερες θυγατρικές του Ομίλου μας έχουν πιστοποίηση κατά ISO-14001, προτείνουν στους πελάτες οχήματα που εκπέμπουν λιγότερο CO2 και παρέχουν μαθήματα οικολογικής οδήγησης.

Εικόνα