Πληροφόρηση σχετικά με τον Covid-19  ΕΔΩ

Home > Μίσθωση ή Αγορά οχημάτων > ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ζητήστε προσφορά

Επικοινωνήστε μαζί μας: θα βγείτε σίγουρα κερδισμένοι

Επικοινωνήστε μαζί μας στο marketing@arval.gr για να ορίσουμε μια συνάντηση και να αναλύσουμε την πολιτική των εταιρικών οχημάτων σας ή για να σας κάνουμε προσφορά για πώληση και επαναμίσθωση.

Η επιλογή της πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and leaseback)

Ζητήστε μας να σας κάνουμε προσφορά για πώληση και επαναμίσθωση. Με τη συγκεκριμένη λύση απε-λευθερώνονται τα κεφάλαια που είχαν δεσμευτεί για το στόλο σας και έχετε άμεση εισροή μετρητών. Με την αφαίρεση των οχημάτων από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, θα βελτιωθούν οι οικονομικοί σας δείκτες ενώ δεν θα έχετε πλέον το ρίσκο της μεταπώλησης και συντήρησης των οχημάτων.

 

Επανεξέταση της Εταιρικής Πολιτικής Οχημάτων - company car policy

Θα εξετάσουμε προσεκτικά την Εταιρική Πολιτική Οχημάτων - Company Car Policy ή θα συνεργαστούμε μαζί σας για την κατάρτιση μίας νέας. Ξεκινούμε με τις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους, αλλά λαμβάνουμε πλήρως υπόψη μας τον αντίκτυπο της πολιτικής στους τομείς του Ανθρώπινου Δυναμικού και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Σας παρέχουμε την ιδεατή επιλογή οχημάτων και τις καλύτερες επιλογές χρηματοδότησης και εξυπηρέτησης.

 

Εξατομικευμένη σύγκριση

Αφού μας δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που αφορούν τις τρέχουσες δραστηριότητες διαχείρισης του στόλου σας, θα πραγματοποιήσουμε μία εξατομικευμένη σύγκριση μεταξύ της χρηματοδοτικής μεθόδου που χρησιμοποιείτε επί του παρόντος για την αγορά οχημάτων και των προγραμμάτων λειτουργικής μίσθωσης που προσφέρει η Arval.