Πληροφόρηση σχετικά με τον Covid-19  ΕΔΩ

Home > Coronavirus

Coronavirus

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Τις τελευταίες ημέρες έχουμε προσαρμόσει την οργάνωση μας για να αντιμετωπίσουμε προληπτικά την κλιμακούμενη κατάσταση σχετικά με τον COVID-19 (Coronavirus). Στο πλαίσιο αυτό και ως μέρος της BNP Paribas, ακολουθούμε αυστηρά τις οδηγίες του Ομίλου μας και εφαρμόζουμε αυστηρά τις συστάσεις των αρμόδιων αρχών σε κάθε μία από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Η κύρια ουσία της βασικής μας δραστηριότητας, η πλήρης λειτουργική μίσθωση οχημάτων, είναι να προστατεύσουμε τους πελάτες μας επιτρέποντάς τους να αναθέτουν στην Arval και την BNP Paribas τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση, την ιδιοκτησία, τη διαχείριση και την πώληση στόλων οχημάτων σε όλο τον κόσμο.

Από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, τα περισσότερα μέλη της ομάδας μας εργάζονται από το σπίτι σε ένα πλήρες ψηφιακό περιβάλλον, διατηρώντας τη φυσική παρουσία στα γραφεία μας προσαρμοσμένη στην τοπική κατάσταση σε κάθε μία από τις χώρες που λειτουργούμε.

Να είστε σίγουροι για τη συνολική κινητοποίηση των ομάδων μας προς εσάς, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, προστατεύοντας παράλληλα την υγεία των δικών μας ομάδων αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Σε περίπτωση τυχόν ερωτήσεων παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της συνεργασίας σας.

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Arval Hellas